Михайлов А. Юбилейсем // Хыпар. 2019. Утă, 19. 79-80 №№. С. 13; Çавăнтах. Кунта халăх артисчĕ пурăннă

19.07.2019 09:45 | просмотров: 149
Михайлов А. Юбилейсем // Хыпар. 2019. Утă, 19. 79-80 №№. С. 13; Çавăнтах. Кунта халăх артисчĕ пурăннă

Михайлов Андрей. Юбилейсем // Хыпар. - 2019. - Утă, 19. - 79-80 №№. - С. 13.
Михайлов Андрей. Турист сукмакĕ: Кунта халăх артисчĕ пурăннă // Хыпар. - 2019. - Утă, 19. - 79-80 №№. - С. 13.

Фотографии